Poradnik Javascript – Zmienne w Javascript [2]

Zmienne w JavaScript

to sposób na przechowywanie danych w pamięci komputera. Służą do przechowywania różnych typów danych, takich jak liczby, ciągi znaków, obiekty i inne.

Aby utworzyć zmienną w JavaScript, należy użyć słowa kluczowego var. Na przykład:

var imie;

To utworzy pustą zmienną o nazwie imie. Możesz również przypisać wartość do zmiennej od razu po jej utworzeniu:

var imie = 'Anna';

Istnieją również inne słowa kluczowe, które można użyć do tworzenia zmiennych w JavaScript, takie jak let i const. Słowo kluczowe let jest podobne do var, ale jest bardziej restrykcyjne i nie pozwala na ponowne przypisanie wartości do tej samej zmiennej. Słowo kluczowe const jest używane do tworzenia stałych, czyli zmiennych, których wartość nie może być zmieniona.

Zmienne w JavaScript mogą przechowywać różne typy danych, takie jak liczby, ciągi znaków, obiekty i inne. Na przykład:

var liczba = 10;
var tekst = 'hello';
var tablica = [1, 2, 3];
var obiekt = {klucz: 'wartosc'};

Możesz również używać operatorów do modyfikowania wartości zmiennych. Na przykład:

var x = 10;
x = x + 5; // x teraz jest równe 15
x++; // x teraz jest równe 16

Pamiętaj, że nazwy zmiennych w JavaScript są wrażliwe na wielkość liter i nie mogą zaczynać się od cyfry.

Stałe w Javascript

Stałe w JavaScript to zmienne, których wartość nie może być zmieniona. Służą do przechowywania wartości, które są ważne dla twojego programu i nie powinny ulegać zmianie.

Aby utworzyć stałą w JavaScript, należy użyć słowa kluczowego const. Na przykład:

const PI = 3.14;

To utworzy stałą o nazwie PI o wartości 3.14. Możesz również przypisać wartość do stałej od razu po jej utworzeniu:

const MIASTO = 'Warszawa';

Stałe w JavaScript mogą przechowywać różne typy danych, takie jak liczby, ciągi znaków, obiekty i inne. Na przykład:

const LICZBA = 10;
const TEKST = 'hello';
const TABLICA = [1, 2, 3];
const OBIEKT = {klucz: 'wartosc'};

Ważne jest, aby pamiętać, że stałe są różne od zmiennych. Zmienne mogą mieć swoje wartości zmieniane, podczas gdy stałe nie mogą. Jeśli próbujesz zmienić wartość stałej, otrzymasz błąd.

Pamiętaj również, że nazwy stałych są wrażliwe na wielkość liter i nie mogą zaczynać się od cyfry.

Stałe są bardzo przydatne w przypadku wartości, które są ważne dla twojego programu i nie powinny ulegać zmianie. Możesz je używać do przechowywania stałych wartości, takich jak stałe matematyczne, nazwy kolorów lub inne wartości, które są ważne dla twojego programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *