Kategoria Programowanie

Najpopularniejsze frameworki Javascript w 2022!

najpopularniejsze frameworki javascript w 2022

JavaScript to język wieloparadygmatowy, który obsługuje style programowania sterowane zdarzeniami, funkcjonalne i imperatywne (w tym zorientowane obiektowo i oparte na prototypach). JavaScript był początkowo używany tylko po stronie klienta. Jednak w dzisiejszych czasach JavaScript jest również używany jako język programowania…