Python dla początkujących – Podstawy programowania – Print() i Zmienne [2]

Czym są zmienne w Python?

W tej lekcji nauczysz się jak wykorzystywać poprawnie funkcję print() oraz czym są zmienne w języku programowania Python.

Funkcja print() w Pythonie

Funkcja print() w Pythonie służy do wypisania określonej wiadomości na ekranie. Polecenie print w Pythonie wypisuje ciągi znaków lub obiekty, które są konwertowane na ciąg znaków podczas wypisywania na ekranie.

Jak wydrukować prosty ciąg znaków w Pythonie?

Przykład 1
Aby wypisać 'Witaj!’ użyj instrukcji print w następujący sposób:

print(„Witaj!”)

Przykład 2
Jeśli chcesz wypisać listę pięciu miast, możesz zrobić to w ten sposób:

print("Warszawa")
print("Poznań")
print("Wrocław")
print("Kraków")
print("Gdańsk")

Jak wydrukować puste linie

Czasami musisz wypisać jeden pusty wiersz w swoim programie. Poniżej znajduje się przykład wykonania tego zadania przy użyciu formatu wydruku w języku Python.

Przykład:

print (8 * "\n")

Albo

print ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n")

Polecenie zakończenia drukowania

Domyślnie funkcja print w Pythonie kończy się znakiem nowej linii. Ta funkcja zawiera parametr o nazwie „end”. Domyślną wartością tego parametru jest „\n”, tj. znak nowej linii. Za pomocą tego parametru można zakończyć instrukcję print dowolnym znakiem lub łańcuchem. Jest to dostępne tylko w Pythonie 3+

Przykład 1:

print ("Witaj w", end = ' ') 
print ("coderarmour", end = '!')

Wyjście:

Witaj w coderarmour!

Co to jest zmienna w Pythonie?

Zmienna Pythona to zarezerwowana lokalizacja pamięci do przechowywania wartości. Innymi słowy, zmienna w programie Pythona przekazuje dane komputerowi do przetworzenia.

Typy zmiennych

Każda wartość w Pythonie ma typ danych. Różne typy danych w Pythonie to Numbers, List, Tuple, Strings, Dictionary itp. Zmienne w Pythonie mogą być deklarowane za pomocą dowolnej nazwy, a nawet alfabetu, takiego jak a, aa, abc itp.

Jak zadeklarować i używać zmiennej?

Zobaczmy przykład. Zdefiniujemy zmienną w Pythonie, zadeklarujemy ją jako „a” i wypiszemy.

a=100 
print (a)

Ponowna deklaracja zmiennej

Możesz ponownie zadeklarować zmienne  nawet po jednokrotnym zadeklarowaniu.

Tutaj mamy zmienną deklarującą Pythona zainicjowaną na f=0.

Później ponownie przypisujemy zmienną f do wartości „coderarmour”

# deklarujemy zmienną
f = 0
print(f)
# redeklarujemy zmienną 
f = 'coderarmour'
print(f)

Konkatenacja łańcuchów znaków oraz zmiennych.

Zobaczmy, czy możesz łączyć ze sobą różne typy danych, takie jak ciąg i liczba. Na przykład połączymy „coderarmour” z liczbą „100”.

a="coderarmour"
b = 100
print a+b

Zapewne się nie udało. Natomiast kiedy zastosujemy zmianę liczby całkowitej na string, program ten powinien się udać.

a="coderarmour"
b = 100
print(a+str(b))

Typy zmiennych : lokalne i globalne

W Pythonie istnieją dwa typy zmiennych, zmienna globalna i zmienna lokalna. Kiedy chcesz użyć tej samej zmiennej dla reszty programu lub modułu, deklarujesz ją jako zmienną globalną, a jeśli chcesz użyć tej zmiennej w określonej funkcji lub metodzie, podczas deklaracji zmiennej Pythona używasz zmiennej lokalnej.

Rozumiemy te typy zmiennych z różnicą między zmiennymi lokalnymi i globalnymi w poniższym programie.

Zdefiniujmy zmienną w Pythonie, gdzie zmienna „f” ma zasięg globalny i ma przypisaną wartość 101, która jest wypisywana na wyjściu
Zmienna f jest ponownie zadeklarowana w funkcji i przyjmuje zasięg lokalny. Ma przypisaną wartość „Uczę się Pythona”. który jest drukowany jako wyjście. Ta zmienna deklaracji Pythona różni się od zdefiniowanej wcześniej zmiennej globalnej „f”
Po zakończeniu wywołania funkcji zmienna lokalna f zostaje zniszczona. W linii 12, kiedy ponownie wypiszemy wartość „f” to wyświetla wartość zmiennej globalnej f=101

# deklarujemy zmienną i ją inicjalizujemy
f = 101
print(f)
# globalne i lokalne zmienne w funkcji
def someFunction():
# globalne f
  f = 'Uczę się pythona'
  print(f)
someFunction()
print(f)

python zmienne

Podczas gdy deklaracja zmiennych Pythona przy użyciu słowa kluczowego global, możesz odwoływać się do zmiennej globalnej wewnątrz funkcji.

Zmienna „f” ma zasięg globalny i ma przypisaną wartość 101, która jest wypisywana na wyjściu
Zmienna f jest deklarowana za pomocą słowa kluczowego global. To NIE jest zmienna lokalna, ale ta sama zmienna globalna zadeklarowana wcześniej. Stąd kiedy wypiszemy jego wartość, wyjście to 101
Zmieniliśmy wartość „f” wewnątrz funkcji. Po zakończeniu wywołania funkcji zmieniona wartość zmiennej „f” pozostaje. W linii 12, kiedy ponownie wypiszemy wartość „f”, czy wyświetla się wartość „zmieniająca się zmienna globalna”

f = 101;
print(f)
# globalne i lokalne zmienne w funkcji 
def someFunction():
 global f
 print(f)
 f = "zmiana globalnej zmiennej "
someFunction()
print(f)

Usuń zmienną

Możesz także usunąć zmienne  za pomocą polecenia del „nazwa zmiennej”.

W poniższym przykładzie usuń zmienną f, usunęliśmy zmienną f, a gdy przystępujemy do jej drukowania, pojawia się błąd „nazwa zmiennej nie jest zdefiniowana”, co oznacza, że ​​usunąłeś zmienną.

f = 11;
print(f)
del f
print(f)

Podsumowanie:

 • Jak każdy inny język programowania, Python również używa zmiennej do przechowywania informacji.
 • Zmienne mogą być deklarowane dowolną nazwą, a nawet alfabetem, takim jak a, aa, abc itp.
 • Zmienne mogą być ponownie zadeklarowane nawet po ich jednokrotnym zadeklarowaniu
 • Stałe Pythona można rozumieć jako typy zmiennych, które przechowują wartość, której nie można zmienić. Zwykle do stałych Pythona odwołują się inne pliki. Stała definicji Pythona jest zadeklarowana w nowym lub oddzielnym pliku, który zawiera funkcje, moduły itp.
 • Rodzaje zmiennych w Pythonie lub Pythonie typy zmiennych : Lokalne i Globalne
 • Zadeklaruj zmienną lokalną, gdy chcesz jej użyć w bieżącej funkcji
 • Zadeklaruj zmienną globalną, gdy chcesz używać tej samej zmiennej w pozostałej części programu
 • Aby usunąć zmienną, używa słowa kluczowego „del”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *