Python dla początkujących – Podstawy programowania – Funkcja time.sleep() [14]

Czym jest funkcja time.sleep() w Python?

Funkcja time.sleep() to funkcja służąca do opóźniania wykonania kodu o liczbę sekund podaną jako dane wejściowe funkcji sleep(). Komenda sleep() jest częścią modułu czasu. Możesz użyć funkcji sleep(), aby tymczasowo zatrzymać wykonywanie kodu. Na przykład czekasz na zakończenie procesu lub
Składnia:

import time
time.sleep(seconds)

Parametry:
sekundy:
liczba sekund, przez którą chcesz zatrzymać wykonanie kodu.

Przykład: użycie funkcji time.sleep() w Pythonie
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby dodać sleep() w swoim skrypcie Pythona.

Krok 1:

import time

Krok 2: Dodaj time.sleep()

Liczba 5 podana jako dane wejściowe funkcji sleep(), to liczba sekund, przez którą wykonanie kodu ma się zatrzymać po jego wykonaniu.

time.sleep(5)

Oto działający kod wraz z komunikatami wewnątrz print(), pokazujący opóźnienie wyświetlania komunikatów na terminalu podczas wykonywania.

import time
print("Witam w tym tutorialu time.sleep")
time.sleep(5)
print("Ta wiadomość zostanie pokazana po 5 sekundach")

Wyjście:

Witam w tym tutorialu time.sleep
Ta wiadomość zostanie pokazana po 5 sekundach

Jak opóźnić wykonanie funkcji za pomocą time.sleep()?
W poniższym przykładzie zdefiniowano funkcję o nazwie display(). Funkcja display() drukuje komunikat „Witamy w samouczkach Guru99”. Gdy funkcja zostanie wywołana, wykona i wyświetli komunikat wewnątrz terminala.

Aby dodać opóźnienie do wykonania funkcji, dodajmy time.sleep w Pythonie przed wywołaniem funkcji. Podczas wykonywania Python time.sleep zatrzyma się tam na podaną liczbę sekund, a później zostanie wywołana funkcja display().

from threading import Event

print('Zaczęliśmy wykonywanie kodu')

def display():
  print('Witam w tym tutorialu')


Event().wait(5) 
display()

Wyjście:

Zaczeliśmy wykonywanie kodu
Witam w tym tutorialu

Korzystanie z timera
Timer to kolejna metoda dostępna w wątkach i pomaga uzyskać taką samą funkcjonalność, jak uśpienie czasu w Pythonie. Działanie Timera pokazano na poniższym przykładzie:

Przykład:

Używanie Timera

Timer pobiera dane wejściowe jako czas opóźnienia w Pythonie w sekundach, wraz z zadaniem, które należy uruchomić. Aby zegar działał, musisz wywołać metodę start(). W kodzie Timer ma 5 sekund, a wyświetlacz funkcji, która ma być wywołana po upływie 5 sekund. Timer zacznie działać po wywołaniu metody Timer.start().

from threading import Timer

print('Zaczęliśmy wykonywanie kodu')

def display():
  print('Witam w tym tutorialu')

t = Timer(5, display) 
t.start()

Wyjście:

Zaczeliśmy wykonywanie kodu
Witam w tym tutorialu

Streszczenie:

 • Funkcja sleep() w Pythonie wstrzymuje kod Pythona lub opóźnia wykonanie programu o liczbę sekund podaną jako dane wejściowe funkcji sleep().
 • Funkcja sleep() jest częścią modułu czasu Pythona.
 • Możesz skorzystać z funkcji uśpienia Pythona, gdy chcesz tymczasowo zatrzymać wykonywanie swojego kodu. Na przykład w przypadku, gdy czekasz na zakończenie innego procesu lub przesłanie pliku itp.
 • Istnieje wiele sposobów na dodanie funkcji opóźnienia Pythona do kodu poza uśpienia i używają one asyncio.sleep , Event().wait i Timer.
 • Podobnie jak w przypadku metody sleep(), istnieje metoda asyncio.sleep() w wersji Pythona 3.4 i nowszych. Aby skorzystać z metody uśpienia asyncio, musisz dodać async i czekać na funkcję
 • Metoda Event().wait pochodzi z modułu wątków. Metoda Event.wait() zatrzyma wykonywanie dowolnego procesu na liczbę sekund, jaką przyjmuje jako argument.
 • Timer to kolejna metoda dostępna w wątkach, która pomaga uzyskać taką samą funkcjonalność jak uśpienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *