Darmowy Kurs Python 2022
O lekcji

String w Python – jak je wykorzystać?

W Pythonie wszystko jest obiektem, string także nim jest. Stringi można utworzyć po prostu umieszczając znaki w podwójnym cudzysłowie.

Na przykład:

var = „Witaj świecie!”

Dostęp do wartości w stringach

Python nie obsługuje typu znaków, są one traktowane jako łańcuchy o długości jeden, uważane również za podłańcuch.

Używamy nawiasów kwadratowych do krojenia wraz z indeksem lub indeksami, aby uzyskać podłańcuch.

var1 = "pierwszy string"
var2 = "drugi string"
print ("var1[0]:",var1[0])
print ("var2[1:5]:",var2[1:5])

Wyjście:

var1[0]: p
var2[1:5]: rugi

Różne operatory w string

Istnieją różne operatory ciągów, których można używać na różne sposoby, np. łącząc różne ciągi (konkatenacja)

Załóżmy, że jeśli a=abc i b=123, to a+b= „abc123”. Podobnie, jeśli używasz *2, będzie to „abcabc”. Podobnie możesz użyć innych operatorów w łańcuchu.

Możesz zaktualizować  string, ponownie przypisując zmienną do innego łańcucha. Nowa wartość może być powiązana z poprzednią wartością lub z zupełnie innym ciągiem.

x = "Hello World!"
print(x[:6]) 
print(x[0:6] + "again")

Wyjście:

Hello
Hello again

Metoda replace()

Metoda replace() zwraca kopię ciągu, w którym wartości starego ciągu zostały zastąpione nową wartością.

oldstring = 'Stary string' 
newstring = oldstring.replace('Stary', 'Nowy')
print(newstring)

Wyjście:

Nowy string

Zmiana wielkich i małych ciągów liter

W Pythonie możesz nawet zmienić ciąg na wielkie lub małe litery.

string="string"
print(string.upper())

Wyjście:

STRING

Możesz użyć także funkcji capitalize().

string="ten string"		
print(string.capitalize())

Wyjście:

Ten string

Możliwe jest użycie funkcji zmniejszającej ciąg liter.

string="STRING"
print(string.lower())

Wyjście:

string

Odwracanie stringów

Używając funkcji reverse, możesz odwrócić ciąg. Na przykład, jeśli mamy ciąg „12345”, a następnie zastosujesz kod dla funkcji odwrotnej, jak pokazano poniżej.

string="12345"		
print(''.join(reversed(string)))

Wyjście:

54321

Użycie split()

Split strings to kolejna funkcja, którą można zastosować w Pythonie, zobaczmy dla ciągu „guru99 career guru99”. Najpierw podzielimy ciąg za pomocą polecenia word.split i otrzymamy wynik.

word="jeden dwa trzy"		
print(word.split(' '))

Wyjście:

['jeden', 'dwa', 'trzy']

Aby lepiej to zrozumieć, zobaczymy jeszcze jeden przykład podziału, zamiast spacji (‘ ‘) zastąpimy go (‘r’) i podzielimy łańcuch tam, gdzie w napisie jest wspomniane ‘r’

word="wielki string"		
print(word.split('i'))

Wyjście:

['w', 'elk', ' str', 'ng']
Pliki ćwiczeń
Nie znaleziono załącznika
Nie znaleziono załącznika